"Ease of Well-being"

Dicken Bettinger

Join us for a two day seminar 24-25th of may in Jönköping, Sweden

Introduktion

Välkommen till ett två-dagars seminarium i Jönköping, helgen den 24-25 Maj med världskända föreläsaren Dicken Bettinger.
På detta seminarium kommer vi tillsammans utforska vår medfödda förmåga till välmående och naturliga klarhet.

När din nivå av välbefinnande ökar, upplever du mindre stress, mindre tid du känner dig nere, mindre ångest, mer glädje, en större känsla av närvaro, mer förtroende för dina beslut, och en större lätthet i alla dina relationer.

Seminariet arrangeras av Tommy Olausson och Stefan Rygert via Söderberg & Partners.

Varmt välkommen önskar vi, Dicken, Stefan och Tommy


"Mental health lies within the consciousness of all human beings,
but it is shrouded and held prisoner by our own erroneous thoughts."
Sydney Banks

The Ease of Well-Being

Alla kan lära sig att leva ett liv med högre nivåer av välbefinnande, vilket kännetecknar:

  • Att ha mer lätthet och trygghet i sitt liv
  • Att gå igenom sina upp-och nedgångar mer graciöst
  • Njuta av livet oavsett omständigheter
  • Att vara mer fullständigt närvarande och engagerade i livet
  • Att lyssna och kommunicera med större djup och närvaro
  • Att leva med kärlek och förståelse i sina relationer till sin familj och vänner


Följ med oss i helgens seminarium lett av Dr Dicken Bettinger, internationellt erkänd lärare och utbildare av nya upptäckter i förståelsen om det mänskliga sinnet och dess obegränsade potential. Detta seminarium om vårt medfödda välbefinnande är lämplig för människor i alla åldrar och bakgrunder.

Du behöver inga förkunskaper. Dr Bettinger delar med sig av de tre grundläggande principer som ligger bakom all mänsklig erfarenhet och han kommer att avslöja hur du fördjupar din inlärning genom insikt om dessa principer utan ansträngning, vilket automatiskt höjer din totala nivån av välbefinnande.

"ONE OF THE GREATEST MISCONCEPTIONS EVER
IS THE BELIEF THAT IT TAKES YEARS TO FIND WISDOM."
SYDNEY BANKS

Dicken Bettinger

Dicken Bettinger, är en pedagog som undervisar om vår psykologiska och medfödda natur av det mänskliga sinnet. Han är en internationell tränare och mentor som har vigt sitt liv åt att hjälpa människor leva med mer lätthet och lycka i deras personliga liv och arbetsliv. Han har arbetat som legitimerad psykolog, lärare, tränare, och föreläsare. Sedan 1986 har han undervisat de 3 grundläggande principer som ligger bakom skapandet av all mänsklig erfarenhet som lärdes ut till honom av hans lärare, Sydney Banks.

Dr Bettinger är mentor för coacher inom de tre principerna, leder seminarier i välbefinnande, och erbjuder program för individer och par i retreater, per telefon och genom Skype (han är mentor för personer med Skype i 17 länder). Han har även lång erfarenhet från undervisning i ledarskap, teamutveckling, och kollaborativa kommunikationsprogram i företag och utbildningsinstitutioner i hela USA. Han har varit gift i 44 år, har två vuxna barn och två älskade barnbarn.

Läs mer om Dicken Bettinger på hans egen hemsida och lyssna på en radiointervju av Tomas Lydahl från Radio WOW.

  
Radiointervju på Radio WOW

"THE WISDOM YOU SEEK WILL ALWAYS BE FOUND WITHIN."
SYDNEY BANKS

De tre principerna

De tre principerna, som ursprungligen upptäcktes av Sydney Banks, förklarar hur den mänskliga upplevelsen skapas ögonblick till ögonblick inom varje människa.

Det är ett exakt och intelligent system bakom hur människans tänkande fungerar. Detta system påverkar direkt människors beteende, känslor och personlighet. Till exempel, hur människor hanterar livet, hur väl de kommer överens med andra människor, hur lyckliga de är. De är alla direkt kopplade till detta system som redan arbetar inom dem.

En förklaring av principerna är: Den formlösa, livsenergi som är skapare till livet. Medvetenheten om existensen och vem och vad vi egentligen är, och tanken, förmågan och valfriheten att navigera sig igenom livet.

De tre principerna tillsammans, skapar varje upplevelse från glädje till förtvivlan. Att veta detta hjälper en att göra klokare val och leva ett liv i närvaro och frihet.

Läs mer om de tre principerna på

"AS SOON AS YOU FIND OUT HOW THE MIND WORKS,
THAT'S THE FIRST MAJOR STEP TOWARD HAPPINESS."
SYDNEY BANKS

Praktisk info


“When the answers are complicated, it’s the intellect.
When the answers are simple, it’s the Spirit.”
Sydney Banks

Kontakt

Vill du eller någon du känner komma men känner att du/han/hon inte har råd, skicka ett mejl till oss så ska vi se om vi kan hitta en lösning

Tack! Jag har mottagit ditt meddelande.

namn

epost

meddelande

Kontaktinformation

Tommy Olausson, 0709 22 04 38
tommy@easeofwellbeing.se

Stefan Rygert, 0708 15 06 69
stefan@easeofwellbeing.se

facebook.com/easeofwellbeing

event@easeofwellbeing.se